Ciąg dalszy sprawy składowiska kabli i gumy oraz utylizacji opon w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska

Ciąg dalszy sprawy składowiska kabli i gumy oraz utylizacji opon w Ząbkowicach

Składowaniu kabli oraz gum i przetwarzaniu zużytych opon w Ząbkowicach mówimy stanowcze NIE!
19 stycznia, 2022
Powstaje reportaż TVP 3 o składowisku kabli, gum i przetwarzania opon. Przyjdź na nagranie
24 stycznia, 2022

Ciąg dalszy sprawy składowiska kabli i gumy oraz utylizacji opon w Ząbkowicach

Dzisiejszy dzień poświęciłam w zupełności sprawie Ząbkowic i firmy Karbokom – PRZECZYTAJ, która – przypomnę – chce uruchomić przy ulicy Rapackiego 22 skład kabli, gum i utylizacji opon (w tym także tych odbieranych od firm, nie tylko od prywatnych użytkowników). Wspólnie z grupą mieszkańców nagrywaliśmy materiał do telewizji TVS (dziękuję wszystkim za obecność i godne podziwu zaangażowanie oraz wspaniałe wypowiedzi przed kamerą!). Były także nagrania do radia. Cieszę się także, że mieszkańcy rozmawiając ze mną sami wspominają, że już słyszeli mnie np. w Antyradiu, gdy mówiłam o sprawie. To znaczy, że coraz głośniej o naszym problemie. Byłam również u prezydenta Kędzi, który obiecał, że wspólnie raz jeszcze pochylimy się nad szczegółami sprawy i zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Może znajdzie się rozwiązanie. Jestem pełna nadziei, szczególnie, że rozmawiałam również z przedstawicielką Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które niedługo zajmować będzie się naszą sprawą. Przygotowałam także pismo, którego treść przedstawiam poniżej (także w formie skanu).

Każde takie pismo trafia do dokumentacji sprawy i będzie brane pod uwagę w procesie jej rozpatrywania. Uważam więc, że warto poświęcić chwilę czasu i wysłać swoje stanowisko w tej sprawie do SKO. Radzę uczynić to jednak jak najszybciej. Poniżej znajdą Państwo wzór pisma, które można pobrać, wydrukować, uzupełnić (także o własne informacje i opinie), a następnie wysłać do SKO.

Sprzeciw do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego – POBIERZ, WYDRUKUJ, WYŚLIJ

Można również pobrać ten wzór pisma w sklepie

Dzisiejszy dzień poświęciłam w zupełności sprawie Ząbkowic i firmy Karbokom – PRZECZYTAJ, która – przypomnę – chce uruchomić przy ulicy Rapackiego 22 skład kabli, gum i utylizacji opon (w tym także tych odbieranych od firm, nie tylko od prywatnych użytkowników). Wspólnie z grupą mieszkańców nagrywaliśmy materiał do telewizji TVS (dziękuję wszystkim za obecność i godne podziwu zaangażowanie oraz wspaniałe wypowiedzi przed kamerą!). Były także nagrania do radia. Cieszę się także, że mieszkańcy rozmawiając ze mną sami wspominają, że już słyszeli mnie np. w Antyradiu, gdy mówiłam o sprawie. To znaczy, że coraz głośniej o naszym problemie. Byłam również u prezydenta Kędzi, który obiecał, że wspólnie raz jeszcze pochylimy się nad szczegółami sprawy i zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Może znajdzie się rozwiązanie. Jestem pełna nadziei, szczególnie, że rozmawiałam również z przedstawicielką Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które niedługo zajmować będzie się naszą sprawą. Przygotowałam także pismo, którego treść przedstawiam poniżej (także w formie skanu).

Każde takie pismo trafia do dokumentacji sprawy i będzie brane pod uwagę w procesie jej rozpatrywania. Uważam więc, że warto poświęcić chwilę czasu i wysłać swoje stanowisko w tej sprawie do SKO. Radzę uczynić to jednak jak najszybciej. Poniżej znajdą Państwo wzór pisma, które można pobrać, wydrukować, uzupełnić (także o własne informacje i opinie), a następnie wysłać do SKO.

Sprzeciw do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego – POBIERZ, WYDRUKUJ, WYŚLIJ

Można również pobrać ten wzór pisma w sklepie SHOT przy Armii Krajowej 18 (koło dworca w Ząbkowicach). Jest czynny od 6-23.

 

Tu mój sprzeciw w imieniu mieszkańców i własnym (można także śmiało się nim posiłkować!)

Uwagi i zastrzeżenia do decyzji

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
NR WEG-ROŚ.6220.1.17.2021. MC z dnia 26 października 2021 roku

Działając w imieniu mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a szczególnie osób zamieszkałych
w dzielnicy Ząbkowice oraz własnym wyrażam sprzeciw i zaniepokojenie w/w decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne dla Karbokom sp z o.o. przy ulicy Rapackiego 22 na działce 970/71 w Dąbrowie Górniczej”.

Występuję w imieniu mieszkańców jako radna reprezentująca i angażująca się w sprawy mieszkańców Ząbkowic już trzecią kadencję Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Pragnę podkreślić, że toczącemu się postępowaniu dot. wydania środowiskowych uwarunkowań dla planów spółki Karbokom towarzyszy w dzielnicy Ząbkowice olbrzymi niepokój. Podejrzliwość i strach mieszkańców wobec planów spółki Karbokom wzbudza m.in. fakt planowanej tu działalności związanej z kablami, gumami i utylizacją opon. Wiele specjalistycznych opracowań wskazuje na to, że utylizacja opon, w także wielkiego, przemysłowego ogumienia nie pozostaje bez wpływu na otoczenie, w którym mieszkają ludzie, prowadzą swoje gospodarstwa, uprawiają ogródki, bawią się z dziećmi. Mieszkańcy obawiają się zanieczyszczeń, szkodliwych substancji, niebezpiecznych pierwiastków, z których produkowane jest ogumienie. Rozpoczęcie tego rodzaju działalności oznacza także wzrost ruchu samochodów ciężarowych (a co za tym idzie rozjeżdżanie drogi, wzrost hałasu i spalin), które będą do punktu zbierania odpadów przywoziły olbrzymie ładunki kabli, gum i opon.

To ważne argumenty w kontekście zmian klimatycznych, rosnących temperatur i coraz większej świadomości ekologicznej. Łatwo sobie wyobrazić, jakie skutki dla otoczenia i zamieszkujących kilkanaście metrów obok ludzi będą miały nagrzane stosy opon, gdy latem temperatury przekroczą np. 35 stopni Celsjusza, a przecież jest to coraz częstsze zjawisko.

Mieszkańcy rozumieją, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (tak jak wcześniej również decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca) opierać będzie się m.in. na zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Warto zwrócić uwagę, że był on uchwalany w 2005 roku, czyli już 17 lat temu. Od tamtej pory w dzielnicy i otoczeniu, w którym spółka planuje realizować swoją działalność wiele się zmieniło. Dzielnica Ząbkowice nie jest już typową dzielnicą przemysłową, z licznymi zakładami, fabrykami i innymi źródłami zanieczyszczeń. Przed laty w Ząbkowicach faktycznie działały Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, to już jednak historia.

Obecnie z mieszkańcami walczę o zmiany, proekologiczne inwestycje, rozwój oferty kulturalnej oraz społecznej, wymianę pieców i innych źródeł ciepła. Rośnie też wśród mieszkańców świadomość
i odpowiedzialność ekologiczna. Powoli więc udaje się nam zmienić okolicę.

Zakład składowania kabli, gum i utylizacji opon przyczyni się w naszej ocenie do degradacji, a nie rozwoju naszej dzielnicy, o który tak konsekwentnie zabiegamy. Warto uwzględnić również, że z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie tylko w Ząbkowicach nierzadko nie oddają rzeczywistego charakteru miejsca i nie odpowiadają woli i potrzebom mieszkańców. Trudno je też szybko zmieniać, chcąc zabezpieczyć lokalną społeczność przed tego typu inwestycjami. To proces długotrwały i żmudny, a w dodatku samorządy mierzą z coraz to nowymi regulacjami prawnymi i środowiskowymi, które zaostrzane są
w ostatnich latach.  W tej sytuacji mieszkańcy mogą liczyć jedynie na wsparcie i zrozumienie instytucji takich jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze, o co gorąco prosimy.

Sprawę warto także rozpatrywać w szerszym kontekście. Nie brakuje przecież przykładów
z Polski (w tym również z Sosnowca), gdzie na podobnych składowiskach wybuchały wielkie pożary, emitujące do atmosfery bardzo szkodliwe substancje. Dodatkowo należy podkreślić, że w ostatnim czasie Dąbrowa Górnicza musiała wydać ok. 0,5 mln zł na utylizację porzuconych odpadów. Ich właścicieli nie udało się ustalić i koszty poniosła gmina. Za te środki miasto mogłoby zbudować kolejny plac zabaw dla dzieci, czy zrealizować inwestycję w szkolną infrastrukturę.

Mieszkańców martwi dodatkowo fakt, że przedmiotowa działka będzie jedynie dzierżawiona, nie będzie zaś własnością firmy Karbokom. Dziwi także to, że spółka nie szuka do dzierżawy terenów w rejonach przemysłowych, a planuje kontrowersyjną działalność na terenie Ząbkowic, gdzie sąsiadować będzie z mieszkaniami, Domem Kultury, przedszkolem, czy sklepami.

O tych obawach mieszkańcy mówili podczas spotkania, które zorganizowała spółka Karbokom w dniu 18.01.2022 roku w Domu Kultury Ząbkowice. Frekwencja i zainteresowanie sprawą mieszkańców oraz mediów było ogromne i z pewnością zaskoczyły firmę. Ja osobiście w swoim wystąpieniu w trakcie spotkania podkreślałam po pierwsze, że spółka powstała z najniższym dopuszczonym prawem kapitałem (5000 zł), a obecnie większościowy udziałowiec to firma zarejestrowana na Cyprze. Tego typu informacje również wzbudzają nieufność mieszkańców, zresztą trudno się im dziwić. Zwróciłam również uwagę, że w PKD firmy występują o wiele „przyjaźniejsze” dla miasta i lokalnej społeczności zakresy działalności (handel drewnem, maszynami, czy też doradztwo biznesowe). Jeśli firma zdecydowałaby się na rozwój w tym aspekcie swojej działalności, jako radna zadeklarowałam wsparcie i gotowość do skontaktowania spółki z odpowiednim wydziałem w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, który zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów i relacjami z przedsiębiorcami. Dodatkowo skontaktowałam również firmę z właścicielem działki na terenach przemysłowych w Bytomiu.

W imieniu mieszkańców i własnym proszę, aby podejmując decyzję o losie Ząbkowic i ich mieszkańców wzięli Państwo pod uwagę nie tylko przepisy i literę prawa, ale także jego ducha i pochylili się Państwo nad kontekstem sprawy (także w aspekcie ogólnopolskiego problemu z odpadami), sytuacją osób zamieszkujących Ząbkowice i ich olbrzymiego niepokoju . Mają przecież pełne prawo dbać o swoją dzielnicę i chronić swoje najbliższe otoczenie przed degradacją, hałasem i zanieczyszczeniami. Uprzejmie prosimy uwzględnić powyższe podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy.

Licząc na pozytywne dla mieszkańców rozpatrzenie sprawy, pozostaję z poważaniem,              


Katarzyna Zagajska
Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej