Mieszkańcy mają prawo do ciszy i spokoju – Katarzyna Zagajska

Mieszkańcy mają prawo do ciszy i spokoju

To jest czas Osiedla Młodych Hutników
30 września, 2016
Przesunięcia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaciągnięcie kolejnego już kredytu na kwotę 100mln zł
25 listopada, 2016

Mieszkańcy mają prawo do ciszy i spokoju