Nie prośbą to groźbą, czyli jak miasto zachęca mieszkańców do sieci kanalizacyjnej – Katarzyna Zagajska

Nie prośbą to groźbą, czyli jak miasto zachęca mieszkańców do sieci kanalizacyjnej

Dialog, dialog i jeszcze raz: rozmawiajmy!
Czerwiec 24, 2016
Wiele jeszcze wody upłynie, czyli znów problemy z kanalizacją
Wrzesień 8, 2016

Nie prośbą to groźbą, czyli jak miasto zachęca mieszkańców do sieci kanalizacyjnej