Interpelacja dot. Centrum Dąbrowy Górniczej – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. windy przy kladce przy ul. 3-go Maja w DG
12 czerwca, 2018
Interpelacja dot. Pogorii IV
4 czerwca, 2018
Pokaż wszytskie