Interpelacja dot. DK S1 rejon ulicy Konstytucji – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. remontu ulicy Chemicznej w dzielnicy Ząbkowice
16 maja, 2014
Interpelacja dot. kanalizacji w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Ujejscu
16 maja, 2014
Pokaż wszytskie