Interpelacja dot. drogi dojazdowej do posesji 22 i 24 przy ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. drogi dojazdowej do posesji 22 i 24 przy ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach

Interpelacja dot. usytuowania drogowskazów w dzielnicy Antoniów
18 marca, 2015
Interpelacja dot. wyjazdu alternatywnego na Osiedlu Młodych Hutników
18 marca, 2015
Pokaż wszytskie