Interpelacja dot. dzielnicy Gołonóg – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. dzielnicy Gołonóg, ulica III-go Powstania Śląskiego
19 czerwca, 2020
Interpelacja dot. dzielnicy Ząbkowice, rejon ulic Związku Orła Białego i Hutnicza
27 maja, 2020
Pokaż wszytskie