Interpelacja dot. dzielnicy Strzemieszyce Małe – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. dzielnicy Strzemieszyce Małe – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Interpelacja dot. zagospodarowania wody deszczowej i łąk kwietnych
5 maja, 2020
Interpelacja dot. Oś. Młodych Hutników – Ząbkowice
9 marca, 2020
Pokaż wszytskie