Interpelacja dot. dzielnicy Ujejsce – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. wynagrodzeń pracowników w jednostkach pomocy społecznej w DG
10 września, 2019
Interpelacja dot. Oś. Młodych Hutników
30 sierpnia, 2019
Pokaż wszytskie