Interpelacja dot. dzielnicy Ujejsce rejon ulicy Wysoka – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ulicy Konstytucji w Ząbkowicach
26 maja, 2014
Interpelacja dot. nadmiernej prędkości na ulicy Spacerowej w dzielnicy Antoniów
16 maja, 2014
Pokaż wszytskie