Interpelacja dot. linii autobusowej nr 116 – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ulicy Stawowa w dzielnicy Antoniów
25 marca, 2013
Interpelacja dot. toczących się prac uporządkowania gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Ząbkowicach
5 lutego, 2013
Pokaż wszytskie