Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości

Interpelacja dot. wykonania ekspertyzy popękanych ścian w Przedszkolu nr 28 na Osiedlu Młodych Hutników
20 listopada, 2013
Interpelacja dot. zorganizowania bezpiecznego dojścia do Szkoły Podstawowej nr 31 dzieci z dzielnicy Antoniów
6 listopada, 2013
Pokaż wszytskie