Interpelacja dot. stanu drogi ulicy Europejskiej w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Ujejscu – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. stanu drogi ulicy Europejskiej w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Ujejscu

Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej
9 lutego, 2017
Interpelacja dot. zmian w prognozie finansowej na lata 2016-2023 oraz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
21 listopada, 2016
Pokaż wszytskie