Interpelacja dot. ul. Hutniczej i Związku Orła Białego w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. ul. Hutniczej i Związku Orła Białego w Ząbkowicach

Interpelacja dot. przepustów pod drogą w rejonie ulicy Hallerczyków
25 lipca, 2017
Interpelacja dot. ul. Armii Krajowej nr 8 w Ząbkowicach
28 czerwca, 2017
Pokaż wszytskie