Interpelacja dot. ulicy Chemiczna – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. budki lęgowej dla Jerzyków
Lipiec 1, 2019
Interpelacja dot. dzielnicy Antoniów
Czerwiec 19, 2019
Pokaż wszytskie