Interpelacja dot. ulicy Oświecenia nr 48 w dzielnicy Ząbkowice – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. ulicy Oświecenia nr 48 w dzielnicy Ząbkowice

Interpelacja dot. Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Szpitalu Miejskim w DG przy ul. Szpitalnej 13
16 kwietnia, 2012
Interpelacja dot. Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Antoniów
21 marca, 2012
Pokaż wszytskie