Interpelacja dot. ulicy Stawowa w dzielnicy Antoniów – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach
26 marca, 2013
Interpelacja dot. linii autobusowej nr 116
5 lutego, 2013
Pokaż wszytskie