Interpelacja dot. ulicy Związku Orła Białego w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. ulicy Związku Orła Białego w Ząbkowicach

Interpelacja dot. zmian w prognozie finansowej na lata 2016-2023 oraz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
21 listopada, 2016
Interpelacja dot. dzielnicy Łęka
12 września, 2016
Pokaż wszytskie