Interpelacja dot. utrudnienia komunikacji przez S1 w DG – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ograniczenia prędkości w dzielnicy Ząbkowice
20 września, 2021
Interpelacja dot. Pogorii III i IV
21 czerwca, 2021
Pokaż wszytskie