Interpelacja dot. wykonania ekspertyzy popękanych ścian w Przedszkolu nr 28 na Osiedlu Młodych Hutników – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wykonania ekspertyzy popękanych ścian w Przedszkolu nr 28 na Osiedlu Młodych Hutników

Interpelacja dot. uszkodzenia lustra na skrzyżowaniu ulic Konstytucji, Ujejskiej i Al. Zwycięstwa w Ząbkowicach
20 listopada, 2013
Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości
8 listopada, 2013
Pokaż wszytskie