Interpelacja dot. zagospodarowania wody deszczowej i łąk kwietnych – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. zagospodarowania wody deszczowej i łąk kwietnych

Interpelacja dot. dzielnicy Ząbkowice, rejon ulic Związku Orła Białego i Hutnicza
27 maja, 2020
Interpelacja dot. dzielnicy Strzemieszyce Małe – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
25 marca, 2020
Pokaż wszytskie