Interpelacja dot. zorganizowania spotkania „JAWNOŚĆ W GMINIE” – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. zorganizowania spotkania „JAWNOŚĆ W GMINIE”

Interpelacja dot. udostępnienia dokumentu dotyczącego symulacji kosztów, przychodów i dochodów UM w DG
26 kwietnia, 2016
Interpelacja dot. ulicy Stawowa w dzielnicy Antoniów
4 kwietnia, 2016
Pokaż wszytskie