Prezydencki upór, czyli czy to już koniec problemu opłaty adiacenckiej? – Katarzyna Zagajska

Prezydencki upór, czyli czy to już koniec problemu opłaty adiacenckiej?

Panie prezydencie, czyli jednak się da?!
Luty 23, 2018
Rażące naruszenie prawa, czyli losy prezydenckiej uchwały
Marzec 21, 2018

Prezydencki upór, czyli czy to już koniec problemu opłaty adiacenckiej?