Program „Dąbrowska Rodzinka.pl” – Katarzyna Zagajska

Program „Dąbrowska Rodzinka.pl”

OGŁOSZENIE RADNEJ
10 września, 2013
Przystąpienie do Klubu Radnych „Niezależni”
26 marca, 2014

Program „Dąbrowska Rodzinka.pl”

„Dąbrowska Rodzinka.pl”

 
Na sesji w dniu 4 września 2013 roku został przyjęty wg mojej opinii bardzo pożyteczny i pomocny program „Dąbrowska Rodzinka.pl”
 
       Stworzony został z myślą o zamieszkałych na terenie miasta, rodzinach wychowujących co najmniej dwoje dzieci, przyznając szczególne preferencje dla rodzin wielodzietnych, składających się z co najmniej trojga dzieci oraz rodzin zastępczych. Odbiorcami Programu są również rodziny, w których wychowuje się co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne, co z punktu widzenia trudu wychowania , wydaje się całkowicie uzasadnione.
       Niezwykle ważnym jest fakt, że idea programu, który wpisuje się w prowadzoną przez nasze miasto politykę społeczną i prorodzinną, zakłada korzystanie z przywilejów programu niezależnie od wysokości dochodów rodzin.
Program zakłada, że usługi będą obejmować przede wszystkim zakres kultury, sportu i rekreacji, ale również inne obszary zaproponowane przez Partnerów Programu , co bezsprzecznie przyczyni się do wspierania funkcji kulturowej i rekreacyjnej rodziny.
 
       Wszystkie rodziny spełniające wymagane kryteria zachęcam do szczegółowego zapoznania się i skorzystania z Programu „Dąbrowska Rodzinka.pl” , który znajdziecie Państwo na mojej stronie w zakładce Projekty.
 
z poważaniem:
Katarzyna Zagajska