Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką – Katarzyna Zagajska

Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką

Można wcale nie znaczy trzeba, czyli rzecz o opłacie adiacenckiej
Luty 13, 2018
W pierwszy dzień wiosny musi się udać. Walczymy dalej o unieważnienie opłaty adiacenckiej
Luty 22, 2018

Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką