Dąbrowa Górnicza 2018-2023. Miasto, na jakie zasługujesz – Katarzyna Zagajska

Dąbrowa Górnicza 2018-2023. Miasto, na jakie zasługujesz

Wiemy już, gdzie mieszkają dąbrowskie „niedasie”
7 lipca, 2018
Po co mieszkańcom kosze na śmieci i drogi bez dziur?
2 września, 2018

Dąbrowa Górnicza 2018-2023. Miasto, na jakie zasługujesz

Szanowni Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej,

 

Od wielu lat z całą mocą i energią pracuję na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nieraz miałam okazję mówić o błędnych decyzjach, które podejmuje obecny prezydent miasta i jego najbliżsi współpracownicy. Pytałam o ich intencje i celowość, a przede wszystkim z sukcesem nakłaniałam do zmiany krzywdzącego dla mieszkańców stanowiska.

 

Jestem osobą, która w powierzone obowiązki bardzo się angażuje, a wszystkie przeciwności jeszcze bardziej mobilizują mnie do działania. Tak było choćby w przypadku starań o likwidację opłaty adiacenckiej, która została wprowadzona w Dąbrowie Górniczej
w maksymalnej możliwej stawce właśnie z inicjatywy obecnego prezydenta i jego najbliższych współpracowników. Wszyscy dobrze pamiętamy sytuację mieszkańców, którzy w efekcie tej decyzji mieli do zapłaty nawet po kilka tysięcy złotych.

Na co dzień działam na rzecz poprawy stanu dróg i ochrony środowiska naturalnego w mieście, termomodernizacji placówek oświatowych, poprawy jakości dąbrowskiej edukacji i wsparcia rozwoju naszych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

ZA MIESZKAŃCAMI

Z dumą przyjmuję informacje, że jestem dla wielu z Was osobą „pierwszego kontaktu”, gdy któryś z mieszkańców boryka się z problemami. Jednocześnie z pokorą zabieram się do pracy nad ich rozwiązaniem.

 

Podjęłam decyzję, że chcę zostać prezydentem Dąbrowy Górniczej, aby wspólnie z Wami zmienić to miasto,
w miejsce otwarte dla ludzi, dające każdemu warunki do rozwoju oraz szczęśliwe
i spokojne życie.

 

Uważam, że w nowocześnie zarządzanym mieście nie ma miejsca na zamknięty na problemy ludzi Urząd Miejski, w którym najwyższej rangi urzędnicy już dawno zapomnieli, że tak naprawdę ich szefem i pracodawcą jest każdy mieszkaniec tego miasta.

Mamy szansę skończyć z decyzjami o najważniejszych sprawach Dąbrowy Górniczej, które zapadają w zaciszu gabinetów i braku szacunku, dla osób o odmiennym zdaniu i potrzebach.

 

ZA WSPÓLNYM DZIAŁANIEM

Z dumą informuję, że projekt przywrócenia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej to pomysł wypracowany na spotkaniach i warsztatach z mieszkańcami. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla DG spotykaliśmy się z ludźmi, pytaliśmy o ich opinie i problemy.

W ten sposób powstał program wyborczy Komitetu Wyborczego Razem dla Dąbrowy Górniczej, który wkrótce pojawi się na stronie internetowej www.razemdladg.pl. To wciąż otwarty dokument, gotowy na potrzeby i propozycje dąbrowian.

 

Wierzę, że Dąbrowa Górnicza w końcu ma szansę być miastem, na jakie zasługuje każdy z nas.

 

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Zagajska

Kandydatka na Prezydenta Dąbrowy Górniczej