Moje starania o termodernizację Przychodni „MEDICO-Ząbkowice” odniosły sukces !!! – Katarzyna Zagajska

Moje starania o termodernizację Przychodni „MEDICO-Ząbkowice” odniosły sukces !!!

Absolutorium dla Prezydenta Klubu Niezależnych ogłoszone na sesji w dniu 14 maja 2014
21 maja, 2014
Awans K.S Unii Ząbkowice
29 czerwca, 2014

Moje starania o termodernizację Przychodni „MEDICO-Ząbkowice” odniosły sukces !!!

We wrześniu 2011 roku podczas spotkania z Zarządem została mi przedstawiona zła sytuacja warunków , w jakich przyjmują lekarze swoich pacjentów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICO-Ząbkowice” Spółka z o.o mieszczącym się przy Osiedlu Robotniczym 6 w Dąbrowie Górniczej. Ich starania od 2004 roku były bezskuteczne.

Lekarze obawiali się , że ze względu na zawilgocenie i zagrzybienie tego obiektu utracą kontrakt z NFZ a to byłaby katastrofa ! – bo  z usług tej Przychodni korzysta wielu mieszkańców naszego miasta i jest usytuowana  w centralnej części dzielnicy Ząbkowice. Niezwłocznie 6 września 2011 roku złożyłam do Prezydenta pisemną interpelację, w której szczegółowo opisałam problem i znaczenie „Medico-Ząbkowice” dla mieszkańców.
              Prosiłam o termodernizację omawianego budynku.
 Przystąpienie do powyższej inwestycji uzależnione było od posiadania na ten cel odpowiednich środków finansowych, które w przypadku tego typu prac i na takim obiekcie są znaczne, tym bardziej, że w ich zakres winny wejść prace polegające na przebudowie wentylacji.
Ponadto przed przystąpieniem wymaga się przeprowadzenia audytu energetycznego i projektu, które podwyższają koszt wykonania omawianej inwestycji.
W 2012 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ze środków własnych wykonał w budynku „MEDICO-Ząbkowice” I etap prac termodernizacyjnych, w ramach których dokonano docieplenia 2 ścian: szczytowej po prawej stronie obiektu (bez apteki) oraz 2 tylnych na łączną kwotę 53 000 zł.
Na dokończenie w II etapie tj. docieplenie ścian: frontowej, szczytowej lewej oraz prawej (apteka) , a także docieplenie dachu była niezbędna kwota ok. 207 000 zł, którą MZBM wówczas nie dysponował.
Ponownie na sesji w dniu 26 czerwca 2013 roku zgłosiłam ustną interpelację aby przeznaczyć potrzebną kwotę z budżetu gminy i zakończyć prace na obiekcie.
Czas mijał i obawiałam się , że to co zostało zrobione pójdzie na marne jak nie dokończy się termodernizacji. Po raz kolejny na sesji w dniu 26 marca 2014 roku poprzez ustną interpelację poprosiłam Prezydenta aby przeznaczyć dotację celową do MZBM na dokończenie niezbędnych prac w przedmiotowym obiekcie.
   Moje starania odniosły skutek bo obecnie wykonywane są prace i Przychodnia „Medico-Ząbkowice” wkrótce zabłyśnie nowym obliczem a lekarze będą w godnych warunkach przyjmować swoich pacjentów.
 
Bardzo zadowolona :)
Katarzyna Zagajska R.M Dąbrowa Górnicza