Interpelacja dot. braku chodnika na pograniczu dwóch dzielnic Ujejsca i Ząbkowic – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. braku chodnika na pograniczu dwóch dzielnic Ujejsca i Ząbkowic

Interpelacja dot. dzielnicy Antoniów – rejon ulicy Stawowa
6 lutego, 2012
Interpelacja dot. przystanków linii komunikacji miejskiej
5 stycznia, 2012
Pokaż wszytskie