Interpelacja dot. budowy nawierzchni dróg – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ulic Konstytucji, Kusocińskiego i Al. Zwycięstwa
16 października, 2017
Interpelacja dot. dzielnicy Ząbkowice, budynek nr 11 przy ul. Związku Orła Białego
11 października, 2017
Pokaż wszytskie