Interpelacja dot. chodnika przy ulicy Ujejskiej – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. dzielnicy Antoniów, ulica Kusocińskiego
12 sierpnia, 2011
Interpelacja dot. kompleksu boisk sportowych przy KS Unia Ząbkowice
8 lipca, 2011
Pokaż wszytskie