Interpelacja dot. dojazdów do posesji ulic Kasztanowa, Kalinowa, Traktowa – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. dojazdów do posesji ulic Kasztanowa, Kalinowa, Traktowa

Interpelacja dot. wykonania drogi dojazdowej na ul. Armii Krajowej do budynku 22 i 24 w Ząbkowicach
19 czerwca, 2013
Interpelacja dot. wydłużenia kanalizacji ścieków przy ulicy Szosowej 32A do 52A
10 czerwca, 2013
Pokaż wszytskie