Interpelacja dot. dzielnicy Antoniów rejon ulic Stawowa i Konstytucji – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. dzielnicy Antoniów rejon ulic Stawowa i Konstytucji

Interpelacja dot. dzielnicy Ząbkowice ulica Związku Orła Białego 2
29 kwietnia, 2014
Interpelacja dot. Przychodni Medico w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach
27 marca, 2014
Pokaż wszytskie