Interpelacja dot. Fundacji „In Corpore” – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w DG
20 czerwca, 2018
Interpelacja dot. dotacji celowej w kwocie 1 mln zł
20 czerwca, 2018
Pokaż wszytskie