Interpelacja dot. odprowadzania wody z DK S1 w rejonie skrzyżowania ulic Kusocińskiego i Manifestu Lipcowego – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. odprowadzania wody z DK S1 w rejonie skrzyżowania ulic Kusocińskiego i Manifestu Lipcowego

Interpelacja dot. protokołów z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
7 września, 2016
Interpelacja dot. Pogorii IV
5 lipca, 2016
Pokaż wszytskie