Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ulicy Europejskiej w Dąbrowie Górniczej
1 marca, 2017
Interpelacja dot. stanu drogi ulicy Europejskiej w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Ujejscu
15 grudnia, 2016
Pokaż wszytskie