Interpelacja dot. opłaty adiacenckiej – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. wykazu pracowników i telefonów Urzędu Miasta
1 marca, 2018
Interpelacja dot. zorganizowania szkolenia i poszerzenia wiedzy na temat „Opłaty adiacenckiej”
26 lutego, 2018
Pokaż wszytskie