Interpelacja dot. placu zabaw przy ulicy Sikorskiego oraz progu zwalniającego – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. placu zabaw przy ulicy Sikorskiego oraz progu zwalniającego

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy ul. Chemiczną a Rapackiego w Ząbkowicach
16 lipca, 2015
Interpelacja dot. Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Szpitalu
24 czerwca, 2015
Pokaż wszytskie