Interpelacja dot. pracy Wydziału Geodezji i Kartografii – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ul. Armii Krajowej nr 8 w Ząbkowicach
28 czerwca, 2017
Interpelacja dot. rekrutacji do dąbrowskich przedszkoli na rok 2017/18
28 czerwca, 2017
Pokaż wszytskie