Interpelacja dot. problemu uzyskania zadośćuczynienia za poniesione straty w wyniku prowadzonej inwestycji przez gminę – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. problemu uzyskania zadośćuczynienia za poniesione straty w wyniku prowadzonej inwestycji przez gminę

Interpelacja dot. wybudowania siłowni pod chmurką w rejonie ulicy Al. Zwycięstwa i SP nr 31 w DG
27 marca, 2014
Interpelacja dot. dzielnicy Ząbkowice rejon ulicy Sikorskiego
17 stycznia, 2014
Pokaż wszytskie