Interpelacja dot. Przedsiębiorstwa Przerobu i Obrotu Złomem Metali ,,HK-CUTIRON,, Sp. z o.o. przy ulicy Jasna 54 w DG – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. Przedsiębiorstwa Przerobu i Obrotu Złomem Metali ,,HK-CUTIRON,, Sp. z o.o. przy ulicy Jasna 54 w DG

Interpelacja dot. przejścia dla pieszych w Ząbkowicach przed Przedszkolem nr 33
22 maja, 2013
Interpelacja dot. ulicy na Osiedlu Robotniczym w Ząbkowicach
18 kwietnia, 2013
Pokaż wszytskie