Interpelacja dot. stanu środowiska w dzielnicy Ząbkowice – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. protokołów z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
7 września, 2016
Interpelacja dot. Pogorii IV
5 lipca, 2016
Pokaż wszytskie