Interpelacja dot. ul. Armii Krajowej nr 8 w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. ul. Hutniczej i Związku Orła Białego w Ząbkowicach
2 lipca, 2017
Interpelacja dot. pracy Wydziału Geodezji i Kartografii
28 czerwca, 2017
Pokaż wszytskie