Interpelacja dot. ulicy Zagrabie – Łosień – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. przeniesienia środków trwałych w administrowanie MZBM
27 stycznia, 2016
Interpelacja dot. ulicy Europejska w dzielnicy Ujejsce
27 stycznia, 2016
Pokaż wszytskie