Interpelacja dot. wiaduktu nad drogą krajową S1 w Ujejscu – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wiaduktu nad drogą krajową S1 w Ujejscu

Interpelacja dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy Al. Zwycięstwa 77 w Ząbkowicach
25 maja, 2017
Interpelacja dot. obiektu sportowego przy Al. Zwycięstwa w Ząbkowicach
12 maja, 2017
Pokaż wszytskie