Interpelacja dot. wskazówek do budżetu na rok 2013 – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. uporządkowania dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Sikorskiego wzdłuż linii torów kolejowych w Ząbkowicach
30 czerwca, 2012
Wniosek dot. rozwiązania problemu na ulicy Bocznej, obok ulicy Kwiatowej w Ujejscu
15 maja, 2012
Pokaż wszytskie