Interpelacja dot. wybudowania siłowni pod chmurką w rejonie ulicy Al. Zwycięstwa i SP nr 31 w DG – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wybudowania siłowni pod chmurką w rejonie ulicy Al. Zwycięstwa i SP nr 31 w DG

Interpelacja dot. montażu sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Konstytucji i DK S1
27 marca, 2014
Interpelacja dot. problemu uzyskania zadośćuczynienia za poniesione straty w wyniku prowadzonej inwestycji przez gminę
20 stycznia, 2014
Pokaż wszytskie