Interpelacja dot. wydłużenia drogi ulicy Stawowej 19 do 25 kostką, aby umożliwić dojazd do posesji – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wydłużenia drogi ulicy Stawowej 19 do 25 kostką, aby umożliwić dojazd do posesji

Interpelacja dot. wydłużenia kanalizacji ścieków przy ulicy Szosowej 32A do 52A
10 czerwca, 2013
Interpelacja dot. możliwości montażu pojemników na segregację odpadów (pieczywa)
10 czerwca, 2013
Pokaż wszytskie