Interpelacja dot. wykonania ciągu pieszego na odcinku od Osiedla Młodych Hutników w kierunku ul. Łąkowej w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wykonania ciągu pieszego na odcinku od Osiedla Młodych Hutników w kierunku ul. Łąkowej w Ząbkowicach

Wniosek dot. montażu liczników przy sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej
2 września, 2012
Interpelacja dot. uporządkowania dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Sikorskiego wzdłuż linii torów kolejowych w Ząbkowicach
30 czerwca, 2012
Pokaż wszytskie