Interpelacja dot. wyników kontroli w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w DG – Katarzyna Zagajska

Interpelacja dot. wyników kontroli w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w DG

Interpelacja dot. dotacji celowej w kwocie 1 mln zł
20 czerwca, 2018
Interpelacja dot. dzielnicy Trzebiesławice
12 czerwca, 2018
Pokaż wszytskie