Reinterpelacja dot. ulicy Traktowa w Ząbkowicach – Katarzyna Zagajska
Interpelacja dot. montażu sygnalizacji świetlnej w rejonie DK S1
23 września, 2014
Interpelacja dot. mostku w rejonie ulicy Kusocińskiego w dzielnicy Antoniów
19 września, 2014
Pokaż wszytskie